Kontakt:
fotoklub.orlova@seznam.cz

AKTUALITY:Zobrazit výstavy za rok:
2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 a starší,

Ocenění činnosti Fotoklubu Orlová

Dne 14.11.2015 byl vyhodnocen Fotoklub Orlová jako jeden z nejlepších spolků a klubů ve městě Orlová za rok 2015. Ocenění převzal na slavnostním ukončení 20. ročníku Výstavy spolkové a klubové činnosti v Orlové místopředseda Fotoklubu Pavel Ličman.


16. výstava Fotoklubu Orlová

V DKO ve dnech 11.11.2015 až 30.11.2015 se koná již 16. výstava Fotoklubu Orlová. Můžete shlédnout reportáž ze zahájení výstavy.
Fotoklub Orlová,o.s. vystavoval v Havířově

V dubnu 2015 se konala v Havířově již 6. Výstava regionálních fotoklubů za účasti 8 fotoklubů a hostů z Polska. Tato výstava v Domě kultury Leoše Janáčka se již stala tradicí, koná co dva roky a účastní se jí fotografové z aktivních fotoklubů regionu. Ve Výstavní síni Viléma Wünscheho probíhal blok přednášek na témata spojená s tvorbou fotografie a včetně úprav a přípravy pro tisk. Fotoklub Orlová se také účastnil a přispěl tak tvorbou svých členů k úspěchu celé akce.